Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 08/2021: Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội bộ; Triển khai hệ thống hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật; Các dãy nhà phố, nhà phố thương mại thi công đến tầng 4 và đang dần hoàn thiện mặt ngoài…

Các hình ảnh tại công trình dự án:

Các dãy nhà phố đang dần hoàn thiện mặt ngoài
Các dãy nhà phố đang dần hoàn thiện mặt ngoài
Dãy NP4, NP6
Dãy NP4, NP6

Tien-do-thang-8-Muinesummerland-9

Tuyến đường 52 mét
Tuyến đường 52 mét
Dãy NP 10
Dãy NP 10
Dãy NPTM 7
Dãy NPTM 7
Đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường
Đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường

Tien-do-thang-8-Muinesummerland-4

Tien-do-thang-8-Muinesummerland-6

Tien-do-thang-8-Muinesummerland-3

Hưng Lộc Phát