Đã qua rồi thời “nhất vị nhị giá”, thời của trải nghiệm khách hàng lên ngôi