Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tạo ‘cú hích’ thu hút đầu tư