Hạ tầng hồi sinh ‘thủ phủ resort’ một thời của Bình Thuận