Hưng Lộc Phát đẩy nhanh tiến độ khu đô thị tại Mũi Né