Hưng Lộc Phát đồng hành cùng Hội Cựu Chiến Binh Huyện Nhà Bè tổ chức Chương trình “Nghĩa Tình Đồng Đội”