Hưng Lộc Phát Group ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam