Hưng Lộc Phát tặng xe MAZDA CX5 cho khách hàng may mắn trong Sự kiện Tri ân