Phan Thiết – Bình Thuận nhiều cơ hội bứt phá cho BĐS nghỉ dưỡng