CAREERS

EMPLOYMENT INFORMATION

1CHUYÊN VIÊN KẾT CẤU - SỐ LƯỢNG: 1
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Làm việc trực tiếp với Tư vấn Thiết kế nhằm thống nhất các thông tin, yêu cầu liên quan đến kết cấu, phối hợp với các bộ môn khác trong quá trình thiết kế. Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả thiết kế kết cấu áp dụng cho Dự án.
 • Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật, triển khai thi công: Đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, chất lượng thi công và sự phối hợp giữa các bộ môn; xem xét đánh giá hồ sơ biện pháp thi công
 • Đầu mối liên lạc trực tiếp với các cơ quan thẩm tra, thẩm định trong mảng kết cấu, điều phối tiến độ và đảm bảo kết quả thuận lợi
 • Phối hợp với Ban QLDA tại công trường trong công tác kiểm tra, nghiệm thu
 • Phối hợp với Phòng Kinh tế tính toán, kiểm tra khối lượng chào thầu …
 • Thực hiện các công tác liên quan tới hồ sơ pháp lý Dự án và các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Trách nhiệm & quyền hạn
 • Trực tiếp kiểm tra, theo dõi quá trình thiết kế công trình .
 • Theo dõi quá trình thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình .
 • Theo dõi điều phối quá trình xử lý giữa đơn vị thiết kế và đơn vị thẩm tra .
 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, phát hiện sai sót và đưa ra phương án xử lý.
 • Hỗ trợ phòng ban trong quá trình làm thủ tục hồ sơ thẩm định.
 • Hỗ trợ BQLDA trong quá trình phát hành hồ sơ thi công; kịp thời phối hợp phát hành những bản vẽ chỉ thị mang tính cấp thiết với mục đích không làm chậm tiến độ thi công và đạt yêu cầu chất lượng.
 • Ghi nhận và quản lý việc tiếp nhận và phát hành các bản vẽ, tài liệu.
Quan hệ công việc
 • Báo cáo cho: Trưởng phòng Kỹ thuật Dự án
B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
 1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH  
Ngành học Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư kết cấu
Đào tạo đặc biệt Chủ trì Thiết kế hoặc Quản lý dự án
 2. Kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: Kỹ sư kết cấu
 • Số năm kinh nghiệm: 4-6 năm
 • Kiến thức: Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan. Có kinh nghiệm chủ trì thiết kế, quản lý dự án và kinh nghiệm xử lý công trường, nắm rõ việc sử dụng các phần mềm liên quan, am hiểu biện pháp thi công.
 • Có tinh thần trách nhiệm chủ động và đổi mới, hướng đến môi trường làm việc nhóm, thằng thắn trao đổi và đề xuất các vấn đề kỹ thuật mang lại hiệu quả cao…
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VP P KTV Khác  
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành  
Khác  
4. Hình thức
Ngoại hình Giới tính:
Tuổi Giọng nói
Khác: Đảm bảo sức khoẻ thực hiện tốt công việc

Thông tin liên hệ:
Vui lòng gửi CV về địa chỉ: mai.nguyen@hlp.vn
Ms. Mai - P. Hành chính nhân sự
[P]: 0909303703  
2CHUYÊN VIÊN ME - SỐ LƯỢNG: 1
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý, điều phối công tác thiết kế liên quan đến Điện của các dự án do công ty đầu tư (rà soát, tổng hợp đề cương thiết kế; kiểm tra tài liệu, bản vẽ ), phối hợp với tư vấn & các bộ môn liên quan để đồng bộ các bản vẽ thiết kế thi công, giải quyết các vấn đề xung đột thiết kế giữa các bộ môn & các gói công việc; tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, tiến độ và ngân sách đã được duyệt
 • Nghiên cứu thông tin, biên soạn và đánh giá các vật liệu, vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu của dự án
 • Phối hợp lưu trữ và chuyển giao hồ sơ kỹ thuật đến các bên liên quan
 • Phối hợp với phòng Kinh tế (cung cấp thông tin thiết kế phục vụ cho chọn thầu, kiểm tra khối lượng chào thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu…), phòng Hạ tầng (thống nhất hệ thống, đấu nối hạ tầng…); các BQLDA, Tư vấn giám sát (biện pháp an toàn, kiểm tra bản vẽ triển khai thi công, biện pháp thi công, nghiệm thu thực tế, giải quyết các phát sinh…).
 • Báo cáo cho Trưởng phòng KTDA các thông tin liên quan đến thiết kế, tiến độ của bộ môn; các vấn đề rủi ro, các lưu ý đối với phương án thiết kế đang được tiến hành;
B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH
Ngành học Kỹ sư Điện hoặc tương đương
Đào tạo đặc biệt Nắm vững luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật liên quan; Có các chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát công trình, quản lý dự án Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan (Autocad, Project…)
 2. Kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: Điện
 • Số năm kinh nghiệm: 04 năm trở lên
 • Chuyên môn: Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; có kinh nghiệm chủ trì thiết kế, thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng, am hiểu biện pháp thi công; có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VPP KTV Khác
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành ✓
Khác: Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, làm việc độc lập & làm việc nhóm, thằng thắn trao đổi và đề xuất các vấn đề kỹ thuật mang lại hiệu quả cao…
4. Hình thức
Ngoại hình Giới tính:  Nam
Tuổi: Giọng nói:
Khác: Đảm bảo sức khoẻ thực hiện công việc. Sẵn sàng đi công tác tại các Dự án

Thông tin liên hệ:
Vui lòng gửi CV về địa chỉ: mai.nguyen@hlp.vn
Ms. Mai - P. Hành chính nhân sự
[P]: 0909303703  
3KẾ TOÁN - SỐ LƯỢNG: 1
A. Mô tả công việc Trách nhiệm chính:
-          Theo dõi công nợ khách hàng, HĐMB
-          Xuất hóa đơn GTGT
-           Tính giá thành sản phẩm.
-          Lập tờ khai thuế GTGT,TNDN,TNCN
-          Lập BCTC Quý, Năm
Trách nhiệm hỗ trợ : Kế toán trưởng
Quan hệ công việc
- Báo cáo cho: Kế toán trưởng
- Giám sát những vị trí sau:
B. Yêu cầu ứng viên

1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ):  ĐH/Trên ĐH       Cao đẳng PTTH
Ngành học Kế toán- kiểm toán- tài chính
Đào tạo đặc biệt Kỹ năng tin học văn phòng tốt và sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành
2. Kinh nghiệm
- Lĩnh vực: ưu tiên lĩnh vực BĐS, hoặc các ngành có liên quan
- Số năm kinh nghiệm: 5 năm
- Kiến thức:
- Khác
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VP KTV Khác
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành
Khác: Đọc hiểu được văn bản
C. Hình thức:

Ngoại hình : Giới tính: Nam
Tuổi: Giọng nói:
Khác: Đảm bảo sức khỏe tốt để thực hiện công việc, chịu được áp lực cao
4CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ - KẾ HOẠCH DỰ ÁN SỐ - LƯỢNG: 1
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • - Lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án được giao.
 • - Theo dõi, kiểm tra đôn đốc kế hoạch thực hiện dự án của các phòng ban.
 • - Tổng hợp số liệu và lập báo cáo quý, tháng của từng dự án.
 • - Thực hiện công tác pháp lý dự án từ giai đoạn cung cấp thông tin quy hoạch; xin chủ trương đầu tư đến nghiệm thu hoàn thành dự án, bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án.
 • - Theo dõi, kiểm tra các hợp đồng liên quan đến Khối kỹ thuật trong dự án
 • - Nghiên cứu về các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu ban lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư.
 • - Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị hồ sơ trình sở ban ngành.
 • - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
 • Quan hệ công việc
 • - Báo cáo cho: Trưởng phòng pháp lý - kế hoạch dự án.
 • - Giám sát các vị trí: Không
B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH
Ngành học xây dựng, kinh tế xây dựng, luật, quản lý đất đai
Đào tạo đặc biệt Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định liên quan. Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm chuyên dụng.
 2. Kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: xây dựng, kinh tế xây dựng, luật, quản lý đất đai
 • Số năm kinh nghiệm: 06 năm trở lên
 • Chuyên môn: Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định liên quan
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VPP KTV Khác
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành ✓
Khác: nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt; kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt; kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập; có phẩm chất trung thực và ý thức kỷ luật cao.
4. Hình thức
Ngoại hình Giới tính:  
Tuổi: Giọng nói:
Khác: ưu tiên nam, ngoại hình khá, sức khỏe tốt….

Thông tin liên hệ:
Vui lòng gửi CV về địa chỉ: mai.nguyen@hlp.vn
Ms. Mai - P. Hành chính nhân sự
[P]: 0909303703  
5CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KIẾN TRÚC - SỐ LƯỢNG: 1
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • - Quản lý hồ sơ kiến trúc dự án được phân công.
 • - Điều phối tổng thể các hoạt động thiết kế kiến trúc của dự án.
 • - Theo dõi tiến độ thiết kế kiến trúc của các nhà thầu tư vấn.
 • - Kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế kiến trúc của các nhà thầu tư vấn.
 • - Cảnh báo về việc chậm trễ tiến độ của tư vấn.
 • - Đưa ra các giải pháp thiết kế mới và phù hợp.
 • - Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng quy trình làm việc.
 • - Cập nhật các quy định quản lý thiết kế hiện hành.
 • - Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị hồ sơ trình sở ban ngành, hồ sơ mời thầu.
 • - Phối hợp với Khối xây dựng và Ban QLDA để xử lý kỹ thuật tại công trường.
 • - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
 • Quan hệ công việc
 • - Báo cáo cho: Trưởng phòng Kỹ thuật dự án.
 • - Giám sát các vị trí: Không
B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH
Ngành học Kiến trúc
Đào tạo đặc biệt nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định liên quan.
 2. Kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: chuyên ngành Kiến trúc nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định liên quan.
 • Số năm kinh nghiệm: 06 năm trở lên
 • Chuyên môn: nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định liên quan.
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VPP KTV Khác
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành ✓
Khác: Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm chuyên dụng; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; kỹ năng ứng biến linh hoạt, kỹ năng tổ chức, sắp xếp hoạch định kế hoạch
4. Hình thức
Ngoại hình Giới tính:  
Tuổi: Giọng nói:
Khác: ưu tiên nam, ngoại hình khá, sức khỏe tốt….

Thông tin liên hệ:
Vui lòng gửi CV về địa chỉ: mai.nguyen@hlp.vn
Ms. Mai - P. Hành chính nhân sự
[P]: 0909303703  
6CHUYÊN VIÊN PR - SỐ LƯỢNG: 1
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • - Viết bài PR cho từng hạng mục dự án.
 • - Ghi nhận nội dung và viết bài cho các sự kiện nội bộ và dự án của công ty.
 • - Booking và phối hợp Agency để lên bài.
 • - Chăm sóc fanpage và lấy data.
 • - Sưu tầm và cập nhập bài viết lên website, fanpage.
 • - Lên concept cho các ấn phẩm phòng MKT.
 • - Phối hợp lên ý tưởng và concept cho dự án.
 • - Giao tiếp với phóng viên.
 • - Đầu mối cung cấp thông tin dự án cho các sales.
 • - Xây dựng và báo các kế hoạch công việc cũng như ngân sách định kỳ hàng tháng.
 • - Hỗ trợ công tác hậu cần chứng từ và tổng hợp ngân sách thu/chi phòng Marketing.
 • - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
 • Quan hệ công việc
 • - Báo cáo cho: Trưởng phòng Marketing.
 • - Giám sát các vị trí: Không
B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH
Ngành học chuyên ngành PR, Marketing, Báo chí, Phát thanh và truyền hình
Đào tạo đặc biệt Có kỹ năng viêt tốt; thành thạo tin học văn phòng, nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt.
 2. Kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành PR, Marketing, Báo chí, Phát thanh và truyền hình
 • Số năm kinh nghiệm: 02 năm trở lên
 • Chuyên môn: Có kỹ năng viêt tốt; thành thạo tin học văn phòng, nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt; có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập; trung thực và ý thức kỷ luật cao
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VPP KTV Khác
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành ✓
Khác: Có kỹ năng viêt tốt; thành thạo tin học văn phòng, nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt; có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập; trung thực và ý thức kỷ luật cao
4. Hình thức
Ngoại hình Giới tính: Nữ 
Tuổi: 25 ~ 35 Giọng nói:
Khác: ưu tiên có ngoại hình, sức khỏe tốt….

Thông tin liên hệ:
Vui lòng gửi CV về địa chỉ: mai.nguyen@hlp.vn
Ms. Mai - P. Hành chính nhân sự
[P]: 0909303703  
7TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH - SỐ LƯỢNG: 2
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • - Điều hành/thực hiện các công việc của phòng Tài chính.
 • - Xây dựng dòng tiền các dự án.
 • - Làm việc với các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư.
 • - Giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến tài chính.
 • - Các công việc khác theo mô tả công việc và điều hành của BGĐ.
B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH
Ngành học chuyên ngành Tài chính DN, Tài chính ngân hàng, Kế toán.
Đào tạo đặc biệt Có kỹ năng chuyên ngành Tài chính DN, Tài chính ngân hàng, Kế toán, giao tiếp tốt.
 2. Kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính DN, Tài chính ngân hàng, Kế toán.
 • Số năm kinh nghiệm: 02 năm trở lên
 • Chuyên môn: Có kỹ năng chuyên ngành Tài chính DN, Tài chính ngân hàng, Kế toán, giao tiếp tốt.
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VPP KTV Khác
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành ✓
Khác: giao tiếp tốt; có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập; trung thực và ý thức kỷ luật cao
4. Hình thức
Ngoại hình Giới tính: 
Tuổi: 25 Giọng nói:
Khác: ưu tiên Nam làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng; đã từng làm Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng….

5. Quyền lợi
 • - Lương: >= 22 tr/tháng.
 • - Thưởng: Thưởng theo quy định.
 • - Lương tháng 13.
 • - Tham gia đóng bảo hiểm theo quy định.
 • - Chăm sóc sức khỏe & Du lịch hàng năm.
 • - Thưởng cổ phiếu theo hiệu quả và quy định cty.

 • Thông tin liên hệ:
  Vui lòng gửi CV về địa chỉ: nguyen.ha@hlp.vn; mai.nguyen@hlp.vn
  Người liên hệ: Phòng HCNS
  Thời gian nhận HS và Phỏng vấn: Từ ngày 01/03/2019
  Điện thoại : 028 5431 8561 - Fax 038 5431 8563  
  8CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - SỐ LƯỢNG: 2
  A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
  • - Thực hiện các công việc của phòng Tài chính.
  • - Xây dựng dòng tiền các dự án.
  • - Làm việc với các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư.
  • - Giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến tài chính.
  • - Các công việc khác theo mô tả công việc và điều hành của BGĐ.
  B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
  1. Học vấn
  Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH
  Ngành học ĐH/CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng
  Đào tạo đặc biệt Có kỹ năng chuyên ngành Kế toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng.
   2. Kinh nghiệm
  • Lĩnh vực: ĐH/CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng.
  • Số năm kinh nghiệm: 01 năm trở lên
  • Chuyên môn: Có kỹ năng chuyên ngành Kế toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng.
  3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
  Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VPP KTV Khác
  Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành ✓
  Khác: giao tiếp khá; có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập; trung thực và ý thức kỷ luật cao
  4. Hình thức
  Ngoại hình Giới tính: 
  Tuổi: 25 Giọng nói:
  Khác: ưu tiên giao tiếp khá; có kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập; trung thực và ý thức kỷ luật cao.

  5. Quyền lợi
 • - Lương: >= 15 tr/tháng.
 • - Thưởng: Thưởng theo quy định.
 • - Lương tháng 13.
 • - Tham gia đóng bảo hiểm theo quy định.
 • - Chăm sóc sức khỏe & Du lịch hàng năm.
 • - Thưởng cổ phiếu theo hiệu quả và quy định cty.

 • Thông tin liên hệ:
  Vui lòng gửi CV về địa chỉ: nguyen.ha@hlp.vn; mai.nguyen@hlp.vn
  Người liên hệ: Phòng HCNS
  Thời gian nhận HS và Phỏng vấn: Từ ngày 01/03/2019
  Điện thoại : 028 5431 8561 - Fax 038 5431 8563