Hưng Lộc Phát Corporation tham gia tài trợ chính chương trình “Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”