Hưng Lộc Phát đồng hành cùng chương trình tặng quà Tết cho gia đình chính sách