Hưng Lộc Phát ra mắt căn hộ mẫu “Detox and Healthy” ngay sát Phú Mỹ Hưng