Loạt ‘ông lớn’ đổ bộ thị trường nghỉ dưỡng ven biển Bình Thuận