TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1CHUYÊN VIÊN KẾT CẤU - SỐ LƯỢNG: 1
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Làm việc trực tiếp với Tư vấn Thiết kế nhằm thống nhất các thông tin, yêu cầu liên quan đến kết cấu, phối hợp với các bộ môn khác trong quá trình thiết kế. Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả thiết kế kết cấu áp dụng cho Dự án.
 • Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật, triển khai thi công: Đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, chất lượng thi công và sự phối hợp giữa các bộ môn; xem xét đánh giá hồ sơ biện pháp thi công
 • Đầu mối liên lạc trực tiếp với các cơ quan thẩm tra, thẩm định trong mảng kết cấu, điều phối tiến độ và đảm bảo kết quả thuận lợi
 • Phối hợp với Ban QLDA tại công trường trong công tác kiểm tra, nghiệm thu
 • Phối hợp với Phòng Kinh tế tính toán, kiểm tra khối lượng chào thầu …
 • Thực hiện các công tác liên quan tới hồ sơ pháp lý Dự án và các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Trách nhiệm & quyền hạn
 • Trực tiếp kiểm tra, theo dõi quá trình thiết kế công trình .
 • Theo dõi quá trình thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình .
 • Theo dõi điều phối quá trình xử lý giữa đơn vị thiết kế và đơn vị thẩm tra .
 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, phát hiện sai sót và đưa ra phương án xử lý.
 • Hỗ trợ phòng ban trong quá trình làm thủ tục hồ sơ thẩm định.
 • Hỗ trợ BQLDA trong quá trình phát hành hồ sơ thi công; kịp thời phối hợp phát hành những bản vẽ chỉ thị mang tính cấp thiết với mục đích không làm chậm tiến độ thi công và đạt yêu cầu chất lượng.
 • Ghi nhận và quản lý việc tiếp nhận và phát hành các bản vẽ, tài liệu.
Quan hệ công việc
 • Báo cáo cho: Trưởng phòng Kỹ thuật Dự án
B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
 1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH  
Ngành học Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư kết cấu
Đào tạo đặc biệt Chủ trì Thiết kế hoặc Quản lý dự án
 2. Kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: Kỹ sư kết cấu
 • Số năm kinh nghiệm: 4-6 năm
 • Kiến thức: Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan. Có kinh nghiệm chủ trì thiết kế, quản lý dự án và kinh nghiệm xử lý công trường, nắm rõ việc sử dụng các phần mềm liên quan, am hiểu biện pháp thi công.
 • Có tinh thần trách nhiệm chủ động và đổi mới, hướng đến môi trường làm việc nhóm, thằng thắn trao đổi và đề xuất các vấn đề kỹ thuật mang lại hiệu quả cao…
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VP P KTV Khác  
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành  
Khác  
4. Hình thức
Ngoại hình Giới tính:
Tuổi Giọng nói
Khác: Đảm bảo sức khoẻ thực hiện tốt công việc

Thông tin liên hệ:
Vui lòng gửi CV về địa chỉ: mai.nguyen@hlp.vn
Ms. Mai - P. Hành chính nhân sự
[P]: 0909303703  
2CHUYÊN VIÊN ME - SỐ LƯỢNG: 1
A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Quản lý, điều phối công tác thiết kế liên quan đến Điện của các dự án do công ty đầu tư (rà soát, tổng hợp đề cương thiết kế; kiểm tra tài liệu, bản vẽ ), phối hợp với tư vấn & các bộ môn liên quan để đồng bộ các bản vẽ thiết kế thi công, giải quyết các vấn đề xung đột thiết kế giữa các bộ môn & các gói công việc; tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, tiến độ và ngân sách đã được duyệt
 • Nghiên cứu thông tin, biên soạn và đánh giá các vật liệu, vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu của dự án
 • Phối hợp lưu trữ và chuyển giao hồ sơ kỹ thuật đến các bên liên quan
 • Phối hợp với phòng Kinh tế (cung cấp thông tin thiết kế phục vụ cho chọn thầu, kiểm tra khối lượng chào thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu…), phòng Hạ tầng (thống nhất hệ thống, đấu nối hạ tầng…); các BQLDA, Tư vấn giám sát (biện pháp an toàn, kiểm tra bản vẽ triển khai thi công, biện pháp thi công, nghiệm thu thực tế, giải quyết các phát sinh…).
 • Báo cáo cho Trưởng phòng KTDA các thông tin liên quan đến thiết kế, tiến độ của bộ môn; các vấn đề rủi ro, các lưu ý đối với phương án thiết kế đang được tiến hành;
B. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ) ĐH/Trên ĐH Cao đẳng PTTH
Ngành học Kỹ sư Điện hoặc tương đương
Đào tạo đặc biệt Nắm vững luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật liên quan; Có các chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát công trình, quản lý dự án Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan (Autocad, Project…)
 2. Kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: Điện
 • Số năm kinh nghiệm: 04 năm trở lên
 • Chuyên môn: Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; có kinh nghiệm chủ trì thiết kế, thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng, am hiểu biện pháp thi công; có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VPP KTV Khác
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành ✓
Khác: Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, làm việc độc lập & làm việc nhóm, thằng thắn trao đổi và đề xuất các vấn đề kỹ thuật mang lại hiệu quả cao…
4. Hình thức
Ngoại hình Giới tính:  Nam
Tuổi: Giọng nói:
Khác: Đảm bảo sức khoẻ thực hiện công việc. Sẵn sàng đi công tác tại các Dự án

Thông tin liên hệ:
Vui lòng gửi CV về địa chỉ: mai.nguyen@hlp.vn
Ms. Mai - P. Hành chính nhân sự
[P]: 0909303703  
3KẾ TOÁN - SỐ LƯỢNG: 1
A. Mô tả công việc Trách nhiệm chính:
-          Theo dõi công nợ khách hàng, HĐMB
-          Xuất hóa đơn GTGT
-           Tính giá thành sản phẩm.
-          Lập tờ khai thuế GTGT,TNDN,TNCN
-          Lập BCTC Quý, Năm
Trách nhiệm hỗ trợ : Kế toán trưởng
Quan hệ công việc
- Báo cáo cho: Kế toán trưởng
- Giám sát những vị trí sau:
B. Yêu cầu ứng viên

1. Học vấn
Trình độ (đánh dấu ):  ĐH/Trên ĐH       Cao đẳng PTTH
Ngành học Kế toán- kiểm toán- tài chính
Đào tạo đặc biệt Kỹ năng tin học văn phòng tốt và sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành
2. Kinh nghiệm
- Lĩnh vực: ưu tiên lĩnh vực BĐS, hoặc các ngành có liên quan
- Số năm kinh nghiệm: 5 năm
- Kiến thức:
- Khác
3. Kiến thức/kỹ năng yêu cầu
Vi tính (đánh dấu ) Sử dụng trong VP KTV Khác
Anh văn (đánh dấu ) Nghe, nói Nghe, nói, đọc, viết Chuyên ngành
Khác: Đọc hiểu được văn bản
C. Hình thức:

Ngoại hình : Giới tính: Nam
Tuổi: Giọng nói:
Khác: Đảm bảo sức khỏe tốt để thực hiện công việc, chịu được áp lực cao