TỔNG QUAN

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, ngành năng lượng cũng có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng và triển vọng của lĩnh vực này, Hưng Lộc Phát xem năng lượng là một ngành chiến lược được ưu tiên đầu tư.

Hiện công ty đã tham gia đầu tư và xây dựng nhiều công trình từ nhỏ đến lớn như thủy điện Quảng Sơn, thủy điện Đa Dâng 3. Dự kiến, trong thời gian tới Hưng Lộc Phát sẽ đầu tư thêm một số dự án thủy điện có quy mô lớn đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao để phát triển kinh tế của đất nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đóng góp tích cực cho địa phương, cộng đồng và phát triển theo định hướng bảo vệ môi trường

Sử dụng các nguồn lực hiệu quả để tối ưu hóa giá trị gia tăng cho Hưng Lộc Phát

Đến năm 2020 lĩnh vực năng lượng của Hưng Lộc Phát sẽ đạt mức công suất lên 250Mw