Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 01/2022: Các tuyến đường giao thông nội bộ đã được hoàn thiện; Hệ thống hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật đang được triển khai; Các dãy nhà phố thương mại đang thi công và hoàn thiện phần thô; Mặt ngoài các dãy nhà phố đang dần hoàn thiện mặt ngoài.

Các hình ảnh tại công trình dự án:

Dãy nhà phố 1
Dãy nhà phố 1
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 2
Dãy nhà phố 3
Dãy nhà phố 3
Dãy nhà phố 4
Dãy nhà phố 4
Dãy nhà phố 4
Dãy nhà phố 4
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 5
Dãy nhà phố 6
Dãy nhà phố 6
Dãy nhà phố thương mại 1
Dãy nhà phố thương mại 1
Dãy nhà phố thương mại 2
Dãy nhà phố thương mại 2
Dãy nhà phố thương mại 7
Dãy nhà phố thương mại 7
Dãy nhà phố thương mại 8
Dãy nhà phố thương mại 8
Công viên Summerland
Công viên

Hưng Lộc Phát