Cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 02/2021:

Các tuyến đường giao thông nội bộ đã hoàn thiện;

Hệ thống hạ tầng – kĩ thuật (hệ thống điện, nước, PCCC, camera & báo cháy…) đang được triển khai thực hiện;

Các dãy nhà phố, nhà phố thương mại đang được thi công móng, ép cọc, một số dãy phố hoàn thiện đến tầng 3, tầng 4.

Các hình ảnh tại công trình dự án:

Tien-do-du-an-Mui-Ne-Summerland-thang-2-nam-2021-2

Cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 02/2021
Dãy nhà phố 1
Cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 02/2021
Dãy Nhà phố 2
Cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 02/2021
Dãy Nhà phố 2 hướng đồi
Cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 02/2021
Dãy Nhà phố 4
Cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 02/2021
Dãy Nhà phố 5
Cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 02/2021
Dãy Nhà phố thương mại 2
Cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 02/2021
Đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường

Hưng Lộc Phát