Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 05/2021: Các tuyến đường giao thông nội bộ đã hoàn thiện; Hệ thống hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật đang được triển khai; Các dãy nhà phố, nhà phố thương mại thi công đến tầng 3, 4 và đang dần hoàn thiện mặt ngoài…

Các hình ảnh tại công trình dự án:

Các dãy nhà phố đã thi công đến tầng 3, 4
Các dãy nhà phố đã thi công đến tầng 3, 4
Các dãy nhà phố đang dần hoàn thiện mặt ngoài
Các dãy nhà phố đang dần hoàn thiện mặt ngoài
Các dãy nhà phố đang dần hoàn thiện mặt ngoài
Các dãy nhà phố đang dần hoàn thiện mặt ngoài
Đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường
Đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường

Hưng Lộc Phát